1/1

האגף למבצעי תודעה

מאיה שמעוני

-

מבנה שירותי המודיעין ("האוניה"), עזה, עלי זהב ואקריליק על בד

התבוננות מרחוק, מעקב וחשדנות מובנית הם הבסיס לנקודת המבט של שרותי ביון באשר הם. התערוכה עוסקת באינפורמציה ויזואלית ובאופני ניתוח חזותיים שלה. מאיה שמעוני פועלת מתוך יכולתה לזהות ולמקם בציור הקשרים תרבותיים תוצרי מרחבים וזמנים שהמרחק ביניהם נדמה מהותי להגדרתם. מתוך כך היא מצביעה על חוסר התכנותה של ההדחקה מן המודע של נוכחותם במציאות שבה אנו חיים.

סדנאות האמנים בתל אביב

שעות פתיחה במהלך Gallery Weekend

-

-

-

חמישי

שישי

שבת

0204 072020

HaTavor St 32, Tel Aviv-Yafo, Israel

iconfinder_BW_Facebook_2_glyph_svg_53051

© degorla 2020