1/1

שדות

נועה גור

-

נועה גור: מתוך המיצב "שדות", 2020

עומר קריגר

אוצרות :

בעבודת הוידאו הפרפורמטיבית של נועה גור הוצב מסך ירוק ברחוב, מול מרכז 1:1 לאמנות ופוליטיקה. הרקע הירוק מוחלף בדימויים של חללי פנים, בעיקר של מוזיאונים, והתוצאה מוקרנת בתוך חלל התצוגה של 1:1. עוברי האורח החולפים על פני המסך הירוק, ייראו את דמותם מוקרנת בתוך המרכז, כבמראה מתעתעת. ההצבה מאזכרת את אסטרטגיות הפיקוח והניטור במוזיאונים ובמרחב הציבורי.

וידאו : מרחב ציבורי. רב-שיח בתערוכה "נועה גור: שדות"

קרן גולדברג, נועה גור, ד״ר רותי גינזבורג, עומר קריגר

1:1 מרכז לאמנות ופוליטיקה

שעות פתיחה במהלך Gallery Weekend

-

-

-

חמישי

שישי

שבת

0204 072020

HaSharon St 4, Tel Aviv-Yafo, Israel

iconfinder_BW_Facebook_2_glyph_svg_53051
iconfinder_Instagram_4923049.png

© degorla 2020